Historie en Doelstelling

De Koninklijke Belgisch-Nederlandse Vereniging afgekort “Benev Antwerpen” werd opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.), ingevolge akte verleden voor Mr Antoine Cols, notaris te Antwerpen, op 28 april 1950, op initiatief van de heer Jules Meulenberghs (Belg) en de heer Cornelis van Haaren (Nederlander), twee vooraanstaande leden van de Antwerpse samenleving destijds.

Uiteraard beoogt de vereniging niet de relaties te bevorderen tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, maar wel die tussen Belgen en Nederlanders. Sedert meer dan 60 jaar is het leven van en in Benev Antwerpen gekenmerkt door een hartelijk en vlot “samen denken” en “samen werken” van Belgen en Nederlanders.
Zo is de vereniging in de loop der jaren kwantitatief en kwalitatief uitgegroeid tot wat zij nu is : 250 aangesloten leden.


 

In een eerste periode vormden de Belgen de grootste groep, doch sinds enkele jaren is het omgekeerd, dit ingevolge de inwijking van een groot aantal Nederlanders in het Antwerpse randgebied (Brasschaat, Schilde, Schoten, Kapellen, Kalmthout). Benev Antwerpen draagt zo in belangrijke mate bij tot een vlotte integratie van deze “Nederbelgen”.

Naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan in 2000, mocht Benev Antwerpen aan haar benaming het predikaat “koninklijk” toevoegen.

Benev Antwerpen nam ook het initiatief om soortgelijke Belgisch-Nederlandse verenigingen in andere Belgische en Nederlandse steden op te richten. Op dit ogenblik zijn er 9 Belgisch-Nederlandse Verenigingen, die deel uitmaken van de Confederatie van Belgisch-Nederlandse Verenigingen, een internationale vereniging zonder winstoogmerk. 

Jules Meulenberghs
Cornelis van Haaren