Wij streven naar een
nauwe en vriendschappelijke samenwerking

Samen denken - Samen werken

De vereniging heeft tot doel het streven naar een nauwe en vriendschappelijke samenwerking en naar al wat een goede verstandhouding tussen België en Nederland kan teweegbrengen en verstevigen.
De bevordering van een goede nabuurschap tussen Belgen en Nederlanders, achten wij een belangrijke voorwaarde voor een blijvende nauwe samenwerking welke, zowel de oplossing van onderlinge problemen als de kracht van het gezamenlijk optreden naar buiten ten goede zal komen

Heeft u vragen of wilt u lid worden? Neem dan contact op.